Reglement tractorshow

 1. Openingstijden, zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur, zondag van 10.00 tot 17.00 uur.
 2. KLW leden of KLW genodigden met voorinschrijving kunnen deelnemen aan het evenement.
 3. Betreden van het terrein is op eigen risico.
 4.  Stationaire motoren dienen altijd afgeschermd te worden. Materiaal wordt hiervoor beschikbaar gesteld. Alle afrasteringmaterialen van de vereniging dienen zorgvuldig intact gehouden te worden.
 5. Materiaal dient minimaal WA verzekerd te zijn, bewijs moet getoond kunnen worden op verzoek van het bestuur.
 6. Tractorchauffeurs dienen 18 jaar of ouder te zijn, of 16 jaar en in het bezit van een geldig trekkerrijbewijs.
 7. Op het evenementen terrein mag niet gereden worden, In geval van nood uitsluitend onder begeleiding.
 8. Deelname aan demonstraties, ploegterrein en defilé alleen volgens de regels van de organisatie, bijvoorbeeld aangegeven rijrichting en tijden.
 9. Zorg voor veilig laden en lossen van de voertuigen. Houdt iedereen op veilige afstand, showmateriaal moet altijd gelost worden.
 10. Olie lekkage is altijd de verantwoording van de deelnemer, men dient zelf voor een matje te zorgen. Gebruik hiervan is verplicht als er sprake is van olie lekkage.
 11. Buiten de openingstijden is het niet toegestaan het showterrein te betreden.
 12. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen afval, en dient dit zelf mee naar huis te nemen en te zorgen voor een juiste verwerking hiervan.
 13. Het getoonde materiaal dient minimaal 35 jaar oud te zijn en schoon en toonbaar te zijn. Dit geld ook voor de werktuigen.
 14. Deelnemers moeten zich bij aankomst inschrijven bij het secretariaat. Als om legitimatie gevraagd wordt dan dient men dit te kunnen tonen.
 15. Het tentoongestelde materiaal moet passen in het geheel, het bestuur bepaald ter plekke of deze voldoet aan de norm en behoud zich het recht toe, om niet passend materiaal te herplaatsen of te weigeren op het show terein.
 16. Voor 17.00 uur mogen de deelnemers met hun materiaal niet van het terrein. Als men eerder het terrein wil verlaten met materiaal, dan dient men eerst toestemming te vragen aan de terreinbeheerder en als iemand bij uitzondering eerder het terrein verlaat, dan niet op en neer rijden met een dieplader.
 17. Inzake waar dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Reglement overnachtingplaatsen

 1. Alleen KLW leden met voorinschrijving delen we in voor een overnachtingsplaats als zij dit aangegeven hebben op het inschrijfformulier.
 2. Plaatsing van de verblijfseenheden (tent, keet, caravan, camper, woonwagen) geschied door middel van gereserveerde plaatsen op lid of inschrijfnummer of op aanwijzing van de organisatie of dmv aansluiten. De organisatie is aanwezig om een plaats aan te wijzen.
 3. De overnachtingsplaatsen zijn bruikbaar op vrijdag, zaterdag, zondag en maandagochtend.
 4. De kosten voor het gebruik van een overnachtingsplaats voor een tent/keet/caravan/camper/woonwagen zijn 30 euro van vrijdag tot en met maandag. Dit is voor vier personen of een gezin, zijn er meer dan 4 personen op een staanplaats dan moet er bijbetaald gaan worden en wel 5.00 euro per persoon.
 5. De overnachters krijgen bij inschrijving van de organisatie een polsbandje. Er zijn twee kleuren polsbandjes, dit ivm leeftijd en alcohol controle.
 6. Open vuur is ten alle tijden, ten strengste verboden. Ook hout gestookte barbeques en vuurkorfen zijn niet toegestaan.
 7. Geen auto’s, tractoren of andere voertuigen stallen op het overnachtingterrein.
 8. Harde muziek en andere geluidsoverlast, is niet toegestaan.
 9. De verblijfseenheden dienen minimaal 5 meter van elkaar te staan en de paden dienen minimaal 5 meter breed te zijn en deze moeten vrij blijven (dit op last van de brandweer).
 10. Iedere overnachtingsplaats dient een goed en degelijk brandblusapparaat bij zich te hebben.
 11. Gebruik maken van de overnachtingsmogelijkheden geschied op eigen risico.
 12. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen afval, en dient dit zelf mee naar huis te nemen en te zorgen voor een juiste verwerking hiervan.
 13. Zorg er samen voor dat de overnachtingplaatsen na afloop weer netjes en schoon achterblijven.
 14. De regels en aanwijzingen van de organisatie en bewaking dienen opgevolgd te worden.
 15. Inzake waar dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Reglement onderdelenmarkt

 1. KLW leden of KLW genodigden met voorinschrijving kunnen als ze van de organisatie toestemming hebben gekregen van de organisatie, gebruik maken van een plaats op de onderdelenmarkt.
 2. Plaatsing op de onderdelenmarkt geschied door middel van gereserveerde plaatsen op nummer of op aanwijzing van de organisatie.
 3. De kosten voor het gebruik een plaats op de onderdelenmarkt zijn 5 euro per meter en voor KLW leden is de eerste 3 meter gratis.
 4. Het is verboden om op de onderdelenmarkt te overnachten. Voor overnachten zijn er overnachtingsplaatsen.
 5. Inzake waar dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Reglement trekkertrek

 1. De trekkertrek is geopend op zaterdag van 13.00 tot 18.00 uur en op zondag van 10.00 tot 16.00 uur en er zal toezicht gehouden worden door de mensen van de sleepwagen.
 2. Deelnemen op het demonstratieterrein is alleen voor deelnemers met tractoren en machines, dus niet voor toeschouwers.
 3. De deelnemers worden verzocht de aanwijzingen van de mensen van de sleepwagen op te volgen.
 4. Deelnemen is op eigen risico.
 5. Op verzoek dient men zich te legitimeren.
 6. Tractorchauffeurs dienen 18 jaar of ouder te zijn, of 16 jaar en in het bezit van een geldig trekkerrijbewijs.
 7. Zware machines kunnen door de mensen van de sleepwagen geweigerd worden.
 8. Wanneer de mensen van de sleepwagen dit nodig achten, kan het veld tijdelijk ontruimd worden.

Algemeen Reglement KLW-vereniging tractorshow en evenementen

 1. Openingstijden, worden voor elk evenement in het clubblad en op de webside bekent gemaakt.
 2. KLW leden of KLW genodigden kunnen met voorinschrijving, deelnemen aan de door KLW-vereniging georganiseerde evenementen.
 3. Betreden van het terrein en gebouwen is op eigen risico.
 4. Stationaire motoren dienen altijd afgeschermd te worden. Materiaal wordt hiervoor niet beschikbaar gesteld.
 5. Materiaal dient minimaal WA verzekerd te zijn, bewijs moet getoond kunnen worden op verzoek van het bestuur.
 6. Tractorchauffeurs dienen 18 jaar of ouder te zijn, of 16 jaar en in het bezit van een geldig trekkerrijbewijs. Bewijs moet getoond kunnen worden op verzoek van het bestuur.
 7. KLW-vereniging heeft een aansprakelijkheidsverzekering deze geld tijdens door haar georganiseerde evenementen en geld als aanvullende dekking. Doch niet op weg naar en vanaf het evenement.
 8. Op het evenementen terrein mag alleen gereden worden t.b.v. het parkeren, In geval van nood uitsluitend onder begeleiding.
 9. Deelname aan behendigheids aktiviteiten, wedstrijden, demonstraties en evenementen alleen met toestemming van KLW-vereniging volgens de regels van de organisatie, bijvoorbeeld aangegeven rijrichting en tijden.
 10. Zorg voor veilig laden en lossen van de voertuigen. Houdt iedereen op veilige afstand, showmateriaal moet altijd gelost worden.
 11. Olie lekkage is altijd de verantwoording van de deelnemer, matjes en materiaal worden hiervoor niet beschikbaar gesteld. Gebruik hiervan is verplicht. Matjes deze worden na afloop zelf weer meegenomen.
 12. Buiten de openingstijden is het niet toegestaan het terreinen of gebouwen te betreden.
 13. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen afval, en dient dit zelf mee naar huis te nemen of in hiervoor geplaatsten containers te deponeren.
 14. Het getoonde materiaal dient minimaal 35 jaar oud te zijn en schoon en toonbaar te zijn. Dit geld ook voor de werktuigen.
 15. Deelnemers moeten zich bij aankomst inschrijven bij de infobalie of de inschrijftafel.
 16. Het tentoongestelde materiaal moet passen in het geheel, het bestuur bepaald ter plekke of deze voldoet aan de norm en behoud zich het recht toe, om niet passend materiaal te herplaatsen of te weigeren op het showterrein cq evenement.
 17. Tijdens evenementen geld altijd de normale verkeersregels voor alle voertuigen zowel op de weg als het door de KLW-vereniging aangewezen evenementen c.q. parkeerterreinen.
 18. Het bestuur noch het organiserend comité is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen tijdens de evenementen.
 19. Voor afzonderlijke evenementen kunnen aanvullende of andere reglementen gelden, deze worden dan gepubliceerd.
 20. Inzake waar dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.